Bedankt voor je bezoek aan Beleveniscadeaus.nl.
Beleveniscadeaus.nl heeft zijn virtuele deuren gesloten, bezoek ťťn
van onze partners om een belevenis te zoeken en boeken.
SurpriseFactory Bongo cadeaubon

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Beleveniscadeaus.nl (of Interate AB) heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Beleveniscadeaus.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Beleveniscadeaus.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Beleveniscadeaus.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Beleveniscadeaus.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Beleveniscadeaus.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Beleveniscadeaus.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Beleveniscadeaus.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

Beleveniscadeaus.nl bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Beleveniscadeaus.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Beleveniscadeaus.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Interate AB. KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Interate AB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy verklaring

Cookies

Beleveniscadeaus.nl kan informatie over het gebruik van Beleveniscadeaus.nl verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op jouw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van jouw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de verwerking van de verzamelde gegevens door Beleveniscadeaus.nl op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

Beleveniscadeaus.nl maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics, Google AdWords en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Beleveniscadeaus.nl zijn verbonden.

Wijzigingen Disclaimer en Privacy verklaring

Beleveniscadeaus.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en wijziging van deze gegevens.

Vragen om inzage en wijzigingen in jouw gegevens of klachten over privacy kan via ons contactformulier of worden gericht aan:
Interate AB o.v.v. Beleveniscadeaus.nl
Kšrleksgatan 2A
21145 MalmŲ
Zweden